Privatumo nuostatos

1. Bendrosios nuostatos

Šios privatumo sąlygos (toliau - Sąlygos) nustato pagrindinius principus bei tvarką, kuria remiantis interneto tinklalapyje spudleris.lt, esančiais interneto adresu http://www.spudleris.lt (toliau  spudleris.lt), tvarkomi spudleris.lt lankytojų (fizinių/juridinių asmenų) (toliau vadinama - Jūs) asmens duomenys.

Interneto tinklalapyje spudleris.lt Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis šių Sąlygų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.
 
2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai
 
Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno asmens, kuris apsilanko interneto tinklalapyje spudleris.lt ir naudojasi paslaugomis per interneto tinklalapį spudleris.lt, konstitucinę teisę į privatumą. Mes galime rinkti ir panaudoti Jūsų asmens duomenis (pvz. vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kitą Jūsų interneto tinklalapyje spudleris.lt tinklapyje registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad:
 
a) apdorotume Jūsų pateiktas informacijos paieškos užklausas interneto tinklalapyje spudleris.lt, prekių ir (arba) paslaugų (toliau kartu - paslaugų) užsakymus;
b) kitu apibrėžtu tikslu, įskaitant Jūsų asmens duomenų tvarkymą rinkodaros tikslais, mes tvarkome tik gavusi atskirą išankstinį Jūsų sutikimą.
 
3. Ne asmeninių duomenų tvarkymas
 
Ne asmeniniai Jūsų duomenys, t.y. duomenys, susiję su Jūsų interneto tinklalapyje spudleris.lt ir (arba) pasinaudojus spudleris.lt, užsakomomis paslaugomis, gali būti anonimiškai tvarkomi statistikos tikslais, atliekant statistinius tyrimus. Bet kuriuo atveju, toks duomenų tvarkymas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės. Mes pasiliekame teisę atskirais atvejais anonimišką statistinę informaciją perduoti trečiosioms šalims.
 
4. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
 
Šiose Sąlygose nurodytais atvejais tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes pasiliekame teisę juos pateikti trečiosioms šalims tiktai remiantis šių Sąlygų 2 dalyje apibrėžtais tikslais ir tik tokia apimtimi, kiek būtina tiems tikslams pasiekti.
              
Mes neatskleisime trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenų jokiais kitais atvejais nei nustatyta šiose Sąlygose, prieš tai negavusi išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mes privalėsime tai padaryti.
 
5. Informacija Jūsų kompiuteryje
 
Mes pasiliekame teisę įrašyti informaciją (paprastai žinomą "cookie" pavadinimu) į Jūsų kompiuterį, kai Jūs lankotės interneto tinklalapyje . Ši informacija Jums palengvina naudojimąsi spudleris.lt bei užtikrina, kad kiekvienąkart juose lankantis, Jums nereikėtų į spudleris.lt iš naujo įvedinėti savo duomenų. Jūs galite šią informaciją ištrinti iš savo kompiuterio ar ją užblokuoti, pakeisdami savo kompiuteryje esančios interneto naršyklės nustatymus.
 
6. Asmens duomenų pateikimas ir atnaujinimas
 
Tam, kad mes galėtume efektyviai ir tiksliai vykdyti Jūsų užklausas, paslaugų užsakymus interneto tinklalapyje spudleris.lt, mes turime gauti iš Jūsų kuo tikslesnius duomenis. Todėl Jūs interneto tinklalapyje spudleris.lt pateiktose registracijos formose turite nurodyti apie save tikslius duomenis arba, jiems pasikeitus, juos nedelsiant atnaujinti pats.
 
7. Trečiųjų šalių tinklalapiai
 
Mes neatsakome už Jūsų asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančius interneto tinklalapius. Mes neatsakome už trečiųjų šalių tinklalapių privatumo Sąlygas bei veiklą net ir tais atvejais, kai į juos Jūs patenkate per interneto tinklalapyje spudleris.lt esančias nuorodas.
Mes rekomenduojame susipažinti su kiekvieno ne mums priklausančio aplankyto tinklalapio privatumo Sąlygomis atskirai.
 
8. Asmens duomenų saugumas
 
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis interneto tinklalapyje spudleris.lt, mes naudojamės saugiomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, kurios tinkamai apsaugo šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų.
 
9. Pranešimai
 
Jei turite pageidavimų ar pretenzijų, susijusių su spudleris.lt, informuokite apie tai spudleris.lt komandą.
 
10. Sutikimas
 
PATEIKDAMI SAVO ASMENS DUOMENIS Į TINKALAPĮ, JŪS SUTINKATE, KAD ŠIE DUOMENYS BŪTŲ TVARKOMI INTERNETO TINKLALAPYJE SPUDLERIS.LT KAIP IŠDĖSTYTA ŠIOSE SĄLYGOSE.
 
11. Autorinės teisės
 
Draudžiama be spudleris.lt leidimo naudoti ir platinti interneto tinklalapyje www.spudleris.lt  esančią tekstinę ir grafinę informaciją kitose interneto svetainėse bei žiniasklaidos priemonėse.
Pateikiamos informacijos autorinės teisės priklauso atitinkamiems fiziniams bei juridiniams asmenims, kaip nurodyta šalia tekstinės ir grafinės informacijos. Teisės į informaciją, prie kurios nėra nuorodos į trečiųjų šalių autorines teises, priklauso spudleris.lt
 
12. Sąlygų keitimas
 
Mes turime teisę iš dalies arba pilnai keisti šias Sąlygas pranešdami apie tai Jums interneto tinklalapyje spudleris.lt ir (arba) Jūsų nurodytu elektroniniu pašto adresu. Jei Jūs naudositės interneto tinklalapiu spudleris.lt po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad Jūs su jais sutinkate.
 
13. Baigiamosios nuostatos
 
Šioms Sąlygoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.